Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI

SENARAI KEKOSONGAN JAWATAN AKADEMIK

JAWATAN GRED SKIM LANTIKAN
PENSYARAH UNIVERSITI* VK7/VK6/
DS53/DS51/DS45

GURU BAHASA DG41

FAKULTI/ BIDANG
FAKULTI BIDANG
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan ManusiaFakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Fakulti Bahasa
Fakulti Perniagaan & Ekonomi
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
Fakulti Seni & Muzik
Fakulti Sains Sukan
Fakulti Sains & Teknologi
Pusat Bahasa Moden

KEMUDAHAN/ ELAUN

GRED JAWATAN

IMBUHAN TETAP PERUMAHAN

IMBUHAN TETAP KERAIAN

IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM

CATATAN

Profesor - VK7/VK6/VK5

RM1300.00

RM2150.00

-

*Imbuhan Tetap Keraian sebanyak RM500.00 sebulan diberi kepada anggota pada tahun ke-10 dan ke atas dalam gred yang sama atau setaraf. Tempoh perkhidmatan yang diambilkira tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji. Sebelum itu anggota dibayar ITKA.

Profesor Madya - DS53/54

RM900.00

RM800.00

-

Pensyarah Kanan - DS51/52

RM700.00

RM600.00

-

Pensyarah - DS45

RM700.00

RM500.00*

RM300.00

48

RM700.00

RM550.00

-

43 - 44

RM400.00

RM400.00

-

41 - 42

RM250.00

-

RM300.00

27 - 34

RM180.00

-

RM160.00

17 - 24

RM180.00

-

RM115.00

1 - 16

RM180.00

-

RM95.00

SYARAT UMUM
KELULUSAN BAHASA MELAYU
Pemohon hendaklah mendapat kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau peperiksaan yang setaraf dengannya.

PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN

Calon-calon yang menduduki dan memiliki Sijil SPM mengikut Sistem Terbuka boleh dilantik ke skim-skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian sebagai syarat lantikan. Bagi menentukan tahap kelulusan tersebut setaraf dengan Sijil Penuh SPM, iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan peperiksaan mengikut sistem terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi :-

a) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; ATAU

b) lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; DAN

c) memenuhi syarat Bahasa Melayu sama ada Kepujian atau Lulus (Termasuk Ujian Lisan) dan subjek-subjek tertentu sepertimana disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

TARAF JAWATAN
TETAP
WARGANEGARA DAN HAD UMUR
Calon-calon pelantikan terus hendaklah warganegara Malaysia berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

TEMPOH PERCUBAAN

Calon-calon lantikan terus adalah dikehendaki melalui tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.
PEPERIKSAAN/KURSUS INDUKSI
Peperiksaan/Kursus Induksi adalah mengikut skim perkhidmatan.
PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
CARA MEMOHON
Sila klik >> http://bsm.upsi.edu.my/iklan/caramemohon.htm untuk cara-cara memohon.

>>Klik di sini untuk memohon secara online<<

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Permohonan adalah terbuka SEPANJANG TAHUN
PERHATIAN!

* KEPERLUAN SEGERA BAGI BIDANG KEMAHIRAN HIDUP :

KEJURUTERAAN (ELEKTRIK, ELEKTRONIK, AWAM, DAN MEKANIKAL), PERTANIAN DAN
SAINS RUMAHTANGGA

Comments
0 Comments

PERMOHONAN JAWATAN KOSONG
(SEPANJANG MASA)

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan kosong dalam Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Perkhidmatan Awam Bersama yang am bagi Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perlis menggunakan Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i).

Permohonan boleh dibuat sepanjang masa sama ada melalui Portal SPA atau Portal JobsMalaysia. Walaubagaimanapun permohonan terkini akan membatalkan permohonan terdahulu. Sila pilih hanya satu (1) kategori borang yang bersesuaian dengan kelayakan anda dan bilangan jawatan yang boleh dipohon adalah maksimum 5 jawatan.

Sila mohon jawatan mengikut kelayakan akademik anda.

IKLAN JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM
[Bahasa Malaysia][Bahasa Cina][Bahasa Tamil]
powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme | pirzacomp system Copyright 2007 - 2008 Pirzacomp System | Privacy Policy