Jawatan Kosong Universiti Malaysia Perlis

Jawatan Kosong Akademik

Warganegara Malaysia yang berkelayakan, pro-aktif dan komited adalah dipelawa untuk mengisi jawatan-jawatan berikut dalam perkhidmatan awam di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) yang merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

JAWATAN AKADEMIK

BIL

NAMA JAWATAN

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

GRED

1.

PROFESOR

Perkhidmatan Pendidikan

KHAS C (VK7)

2.

PROFESOR MADYA

Perkhidmatan Pendidikan

DS53

3.

PENSYARAH

Perkhidmatan Pendidikan

DS45

1. Jawatan : PROFESOR

GRED : Khas C (VK7)

1

2

3

4

5

RM 6,595.99

RM 7,233.36

RM 7,649.60

RM 7,948.77

RM 8,247.94

Bidang :

Fabrikasi Mikroelektronik, Rekabentuk IC & MEMs, Kejuruteraan Komputer, Kejuruteraan Perhubungan, Rangkaian Komputer, Mekatronik, Sistem Pembuatan, Sistem Elektrik, Kejuruteraan Bahan & Metalurgi, Elektronik Kuasa, Matematik Kejuruteraan, Kejuruteraan Bioproses, Kejuruteraan Alam Sekitar, Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan, Rekabentuk Produk, Kejuruteraan Mekanikal, Kewangan, Perakaunan, Undang-undang (Perniagaan), TESL (Teaching English as a Second Language), Kejuruteraan Perisian, Kejuruteraan Polimer, Kejuruteraan Bangunan, Kejuruteraan Biosistem (Pertanian, Kejuruteraan Elektronik Industri, Kejuruteraan Fotonik, Kejuruteraan Nanoelektronik, Kejuruteraan Nano Biochip dan Kejuruteraan Kimia.

Syarat Lantikan :

 1. Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU
 2. Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
 3. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 4. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya; DAN
 5. Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan.
 6. Kelayakan dan pengalaman dalam jawatan Profesor Madya, sekurang-kurangnya 5 tahun.

2. Jawatan : PROFESOR MADYA


GRED : DS53

P1T1 RM 4,842.03 - P1T10 RM 6,797.08

P2T1 RM 5,057.71 - P2T10 RM 7,117.13

P3T1 RM 5,281.74 - P3T10 RM 7,448.31

Bidang :

Fabrikasi Mikroelektronik, Rekabentuk IC & MEMs, Kejuruteraan Komputer, Kejuruteraan Perhubungan, Rangkaian Komputer, Mekatronik, Sistem Pembuatan, Sistem Elektrik, Kejuruteraan Bahan & Metalurgi, Elektronik Kuasa, Matematik Kejuruteraan, Kejuruteraan Bioproses, Kejuruteraan Alam Sekitar, Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan, Rekabentuk Produk, Kejuruteraan Mekanikal, Kewangan, Perakaunan, Undang-undang Perniagaan), TESL (Teaching English as a Second Language), Kejuruteraan Perisian, Kejuruteraan Polimer, Kejuruteraan Bangunan, Kejuruteraan Biosistem (Pertanian, Kejuruteraan Elektronik Industri, Kejuruteraan Fotonik, Kejuruteraan Nanoelektronik, Kejuruteraan Nano Biochip dan Kejuruteraan Kimia.

Syarat Lantikan :

 1. Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred DS53 : P1T1); ATAU
 2. Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred DS53 : P1T1); DAN
 3. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 4. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; DAN
 5. Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan.
 6. Kelayakan dan pengalaman dalam jawatan Pensyarah Universiti (DS45) serta telah disahkan dalam perkhidmatan.

3. PENSYARAH

GRED : DS45

P1T1 RM 2,546.05 - P1T21 RM 5,484.96

P2T1 RM 2,642.06 - P2T21 RM 5,788.25

P3T1 RM 2,742.25 - P3T21 RM 6,113.85

Bidang :

Fabrikasi Mikroelektronik, Rekabentuk IC & MEMs, Kejuruteraan Komputer, Kejuruteraan Perhubungan, Rangkaian Komputer, Mekatronik, Sistem Pembuatan, Sistem Elektrik, Kejuruteraan Bahan & Metalurgi, Elektronik Kuasa, Matematik Kejuruteraan, Kejuruteraan Bioproses, Kejuruteraan Alam Sekitar, Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan, Rekabentuk Produk, Kejuruteraan Mekanikal, Kewangan, Perakaunan, Undang-undang Perniagaan), TESL (Teaching English as a Second Language), Kejuruteraan Perisian, Kejuruteraan Polimer, Kejuruteraan Bangunan, Kejuruteraan Biosistem (Pertanian, Kejuruteraan Elektronik Industri, Kejuruteraan Fotonik, Kejuruteraan Nanoelektronik, Kejuruteraan Nano Biochip dan Kejuruteraan Kimia.

Syarat Lantikan :

 1. Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred DS45 : P1T1); ATAU
 2. Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred DS45 : P1T4); DAN
 3. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 4. Calon-calon yang mempunyai pengalaman dengan sektor industri, adalah digalakkan memohon.

KEMUDAHAN GAJI DAN ELAUN-ELAUN LAIN

GRED JAWATAN

IMBUHAN TETAP

PERUMAHAN (RM)

IMBUHAN TETAP

KERAIAN (RM)

IMBUHAN TETAP

KHIDMAT AWAM (RM)

Khas C (VK7)

1300.00

2150.00

-

DS53

900.00

800.00

-

DS45

700.00

-

300.00


SYARAT-SYARAT UMUM

A. PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN :

Calon-calon yang menduduki dan memiliki sijil SPM mengikut sistem terbuka boleh dilantik ke skim-skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian sebagai syarat lantikan. Bagi menentukan tahap kelulusan tersebut setaraf dengan kelulusan Sijil Penuh SPM, iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan peperiksaan mengikut sistem terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi :

 1. lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; ATAU

 2. lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; DAN

 3. memenuhi syarat Bahasa Melayu sama ada Kepujian atau Lulus (termasuk Ujian Lisan) dan subjek-subjek tertentu sepertimana disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

B. TARAF JAWATAN

 1. Semua jawatan akan dilantik secara TETAP.

 2. UniMAP berhak melantik warganegara Malaysia secara KONTRAK bagi mana-mana jawatan di atas berdasarkan peraturan dalam pekeliling berkaitan.

C. KEWARGANEGARAAN DAN UMUR

Calon-calon lantikan terus hendaklah warganegara Malaysia berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan, manakala bagi bekas tentera/polis hendaklah tidak melebihi 45 tahun.

D. TEMPOH PERCUBAAN

Calon-calon lantikan terus adalah dikehendaki melalui tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.

E. PEPERIKSAAN/KURSUS INDUKSI

Peperiksaan/Kursus Induksi adalah mengikut skim perkhidmatan.

F. PERMOHONAN OLEH PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT

Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan/Pihak Berkuasa Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan/Majikan dengan melampirkan salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan dan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini dan lengkap.

G. PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.


BORANG PERMOHONAN :

Klik untuk Borang Permohonan >> Borang.pdf Borang.doc

CARA-CARA MEMOHON:

Borang permohonan yang telah lengkap diisi boleh dialamatkan kepada:-

PENDAFTAR
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)
TINGKAT 1, BANGUNAN KWSP
JALAN BUKIT LAGI
01000 KANGAR
PERLIS

(Sila catatkan nama jawatan yang dipohon di bahagian atas sudut kiri sampul surat)


TARIKH TUTUP PERMOHONAN:

Jawatan Akademik : TERBUKA


KEPUTUSAN :

Calon-calon yang berjaya ditapis sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan daripada pihak Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan adalah dianggap tidak berjaya.

Comments
0 Comments

PERMOHONAN JAWATAN KOSONG
(SEPANJANG MASA)

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan kosong dalam Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Perkhidmatan Awam Bersama yang am bagi Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perlis menggunakan Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i).

Permohonan boleh dibuat sepanjang masa sama ada melalui Portal SPA atau Portal JobsMalaysia. Walaubagaimanapun permohonan terkini akan membatalkan permohonan terdahulu. Sila pilih hanya satu (1) kategori borang yang bersesuaian dengan kelayakan anda dan bilangan jawatan yang boleh dipohon adalah maksimum 5 jawatan.

Sila mohon jawatan mengikut kelayakan akademik anda.

IKLAN JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM
[Bahasa Malaysia][Bahasa Cina][Bahasa Tamil]
powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme | pirzacomp system Copyright 2007 - 2008 Pirzacomp System | Privacy Policy