Jawatan Kosong Universiti Malaysia Sabah

IKLAN JAWATAN/ POST ADVERTISEMENT
Jawatan Akademik /Academic Post
Arahan:
1. Sila Klik pada jawatan untuk melihat keperluan program, Sekolah/Institut/Pusat/Unit, syarat-syarat kelayakan serta jadual gaji.
2. Sila daftar dahulu sebelum memohon.
Instruction:
1. Please click on position to view programmes required, School/Institute/Center/Unit, qualifications and salary schedule.
2. Please register before submit your application.
Diklankan pada/ Posted On Jawatan/ Position Mohon /Apply
2009-08-31 Professor VK7 Mohon/ Apply
2009-08-31 Pensyarah DS45 Mohon/ Apply
2009-08-31 Pensyarah Perubatan DU45 Mohon/ Apply
2009-08-31 Pensyarah Kanan DS51<>> Mohon/ Apply
2009-08-31 Pensyarah Perubatan Kanan DU51 Mohon/ Apply
2009-08-31 Profesor Madya DS53 Mohon/ Apply
2009-08-31 Profesor Madya (Perubatan) DU53 Mohon/ Apply
Jawatan Bukan Akademik
Arahan:
1. Sila Klik pada jawatan untuk melihat syarat-syarat kelayakan serta jadual gaji.
2. Sila daftar dahulu sebelum memohon.
Diklankan pada Jawatan Gred Pengkhususan Kekosongan Tarikh Tutup Mohon
2010-07-16 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Sains Komputer 4 2010-08-13 Mohon/ Apply

Comments
0 Comments

PERMOHONAN JAWATAN KOSONG
(SEPANJANG MASA)

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan kosong dalam Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Perkhidmatan Awam Bersama yang am bagi Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perlis menggunakan Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i).

Permohonan boleh dibuat sepanjang masa sama ada melalui Portal SPA atau Portal JobsMalaysia. Walaubagaimanapun permohonan terkini akan membatalkan permohonan terdahulu. Sila pilih hanya satu (1) kategori borang yang bersesuaian dengan kelayakan anda dan bilangan jawatan yang boleh dipohon adalah maksimum 5 jawatan.

Sila mohon jawatan mengikut kelayakan akademik anda.

IKLAN JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM
[Bahasa Malaysia][Bahasa Cina][Bahasa Tamil]
powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme | pirzacomp system Copyright 2007 - 2008 Pirzacomp System | Privacy Policy