Institut Kefahaman Islam - IKIM

Tarikh Iklan : 01/08/2008

1.1

(a)

Jawatan

:

Pegawai Penyelidik di Pusat Ekonomi dan Kajian Sosial (Gred 41)


(b)

Kumpulan

:

Pengurusan dan Profesional


(c)

Taraf Jawatan

:

Tetap


(d)

Tempoh Percubaan

:

2 Tahun

1.2

Skim Gaji 6, Jadual Gaji

:

RM2,084.08 x 125.24 - RM4,839.36

(Tawaran gaji permulaan adalah berdasarkan gaji sekarang, kelayakan dan pengalaman)


(a)

Elaun(i) Khas : RM300.00


(ii) Imbuhan Tetap
Perumahan

:

RM250.00
(iii) Bantuan Sara Hidup :

RM300.00

1.3

Syarat Lantikan


Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki
kelayakan dan pengalaman seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia;

(b) memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) daripada universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan di dalam bidang:
(i) Pemikiran Islam / Tamadun Islam;
(ii) Sains Kemasyarakatan; atau
(iii) Ekonomi atau Pengurusan.
(c) Keutamaan diberikan kepada pemilik Ijazah Sarjana atau yang mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 3 tahun di Institut Pengajian Tinggi atau Institut Penyelidikan di sektor awam atau swasta;

(d) Telah menghasilkan kajian yang bernas dan bermutu tinggi dalam bidang Kajian Sosial atau bidang-bidang berkaitan yang sesuai mengikut pertimbangan IKIM;

(e) Calon-calon yang berkemahiran dalam menggunakan komputer akan diberi keutamaan; dan,

(f) Berkebolehan berkomunikasi dan menghasilkan penulisan dalam Bahasa Melayu dan Inggeris dengan baik.

1.4

Bidang Tugas

:

Bertanggungjawab menjalankan projek penyelidikan dan menghasilkan penerbitan bermutu dalam tema dan bidang yang sesuai dengan tujuan, matlamat dan peranan IKIM.


Cara Permohonan

Calon-calon yang berminat dipelawa mengemukakan surat permohonan beserta salinan dokumen yang berikut :-

a) Butir-butir peribadi yang lengkap (resume/ curriculum vitae mengenai kelayakan dan pengalaman)
b) Sekeping gambar berwarna berukuran passport (tidak dikembalikan)
c) Salinan sijil-sijil akademik dan transkrip, kad pengenalan, sijil kelahiran, slip gaji terakhir dan lain-lain dokumen berkaitan jika ada.

Surat permohonan beserta dokumen hendaklah sampai kepada :

Ketua Pengarah
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

2, Langgak Tunku
Off Jalan Duta
50480 KUALA LUMPUR
(up: Bahagian Pentadbiran)
Tel: 03-62046200 Faks: 03-62014189

sebelum atau selewat-lewatnya pada 21/08/2008 dengan menyatakan nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri atas sampul surat tersebut.

Bagi calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan-badan Berkanun dan Kuasa Tempatan, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dan pastikan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan disertakan bersama.


Catatan Am

Salinan sijil-sijil yang dikemukakan hendaklah diakui sah oleh pegawai dari Kumpulan Pengurusan Profesional atau Penghulu/Ketua Kampung.

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga.

Permohonan tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan daripada tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM

Comments
0 Comments

PERMOHONAN JAWATAN KOSONG
(SEPANJANG MASA)

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa memohon jawatan-jawatan kosong dalam Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Perkhidmatan Awam Bersama yang am bagi Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perlis menggunakan Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i).

Permohonan boleh dibuat sepanjang masa sama ada melalui Portal SPA atau Portal JobsMalaysia. Walaubagaimanapun permohonan terkini akan membatalkan permohonan terdahulu. Sila pilih hanya satu (1) kategori borang yang bersesuaian dengan kelayakan anda dan bilangan jawatan yang boleh dipohon adalah maksimum 5 jawatan.

Sila mohon jawatan mengikut kelayakan akademik anda.

IKLAN JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM
[Bahasa Malaysia][Bahasa Cina][Bahasa Tamil]
powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme | pirzacomp system Copyright 2007 - 2008 Pirzacomp System | Privacy Policy